Opzet

Wij focussen ons op deze materies

  • personen-en familierecht
  • echtscheiding
  • relatiebreuk
  • huwelijksvermogensrecht
  • relatievermogensrecht
  • alimentatie
  • verblijfsregelingen
  • ouderschapsovereenkomsten
  • erfrecht en nalatenschappen
  • jeugdrecht

In samenwerking met het advocatenkantoor De Jonghe kan u tevens worden bijgestaan in het strafrecht.

team

Kris Wellekens

Advocaat/Vennoot • bemiddelaar

Kris Wellekens

Advocaat/Vennoot • bemiddelaar

expertise
huwelijksvermogensrecht, vereffening-verdeling na echtscheiding, familierecht, erfrecht, huurrecht

team

Nele Verberckmoes

Advocaat & Bijzondere opleiding jeugdrecht

Nele Verberckmoes

Advocaat & Bijzondere opleiding jeugdrecht

expertise personen- en familierecht, jeugdrecht

team

Hannah Van der Schueren

Advocaat • bemiddelaar

Hannah Van der Schueren

Advocaat • bemiddelaar

expertise huwelijksvermogensrecht, personen- en familierecht (omvattende huwelijksrecht, afstamming, adoptie en echtscheidingsrecht)

team

Astrid Vandewalle

Advocaat • bemiddelaar

Astrid Vandewalle

Advocaat • bemiddelaar

expertise familiaal vermogensrecht (huwelijksvermogensrecht, erfrecht, schenkingen- en testament), personen- en familierecht.

Onze filosofie

Advocaat-bemiddelaar kiest voor een persoonlijke aanpak om u kwalitatief, deskundig en efficiënt bij te staan.  Wij streven naar een grondige inhoudelijke benadering van uw zaak maar besteden evenzeer aandacht aan de wijze waarop dit gebeurt. De wijze waarop een zaak wordt aangepakt heeft immers een zeer grote invloed heeft op het welbevinden van alle betrokken partijen en daardoor op de uitkomst van uw geschil.  Het is dan ook onze prioriteit om samen met u in te zetten op de juiste manier om het door u gewenste resultaat te bereiken.

Multidisciplinaire behandeling

Advocaat-bemiddelaar werkt – voor cliënten die dit wensen en vooral in de domeinen van het familie-, personen-, jeugdrecht  samen met deskundigen waaronder diverse hulpverleners.

Wanneer u als cliënt voor deze multidisciplinaire aanpak kiest, kan een deskundige gevraagd worden om uw zaak te benaderen vanuit een ruimer sociaal kader. De deskundige kan u bijstaan met tips en adviezen over hoe u kunt omgaan met bepaalde situaties, emoties en gebeurtenissen. Zo kunt u op grond van deskundige informatie op een meer rustige en rationele wijze beslissingen in uw zaak nemen.  Het grote belang dat we hechten aan het menselijke en sociale aspect en aan de multidisciplinaire invalshoek, is de kern en de filosofie van het kantoor. Literatuurstudies leren ons immers dat de wijze waarop een zaak wordt aangepakt een zeer grote invloed heeft op het welbevinden van alle betrokken partijen en daardoor op de uitkomst van uw geschil. Het is dan ook onze prioriteit om samen met u in te zetten op de juiste manier om het door u gewenste resultaat te bereiken.