Kosten

Algemene kosten

De algemene kantoorkosten hebben onder meer betrekking op: de huur van de kantoren; verbruik van gas-, water en elektriciteit; onderhoudskosten en herstellingen; verzekeringen; bibliotheekkosten; beroepsopleiding; beroepsbijdragen; aankoop en onderhoud kantoormeubilair; informatica- en communicatieapparatuur; representatiekosten; drukwerk; beroepskledij…

De belasting van elk dossier op de totale kantoorkost wordt berekend op 15% van het totale ereloon..

Dossiereigen kosten excl 21% BTW (incl BTW)

dossieropening 60,00 EUR (72,60 EUR)
typen van documenten 8,00 EUR (9,68 EUR) per pagina
uitgaande brieven per post 8,00 EUR (9,68 EUR) per zending
uitgaande brieven enkel per fax 4,00 EUR (4,84 EUR) per zending
uitgaande brieven enkel per e-mail 4,00 EUR (4,84 EUR) per zending
aangetekende zendingen: kostprijs van de zending supplement van 10,00 EUR (12,10 EUR) per zending
verwerking inkomende zendingen 2,00 EUR (2,42 EUR) per zending (max 2,00/2,42 EUR per week)
faxberichten (1 tot 3 pagina’s) 1,25 EUR (1,51 EUR) per zending
faxberichten (4 pagina’s en meer) 2,50 EUR (3,03 EUR) per zending
e-mailberichten (1 tot 3 pagina’s) 1,25 EUR (1,51 EUR) per zending
e-mailberichten (4 pagina’s en meer) 2,50 EUR (3,03 EUR) per zending
kopie/scan, zwart-wit 0,50 EUR (0,61 EUR) per blad
kopie/scan, kleur 1,25 EUR (1,51 EUR) per blad
verplaatsingen 0,75 EUR (0,91 EUR) per kilometer
boekhouding 1,25 EUR (1,51 EUR) per verrichting
gerechtskosten afhankelijk van het dossier (BTW-vrij)
griffiebons 0,40 EUR (0,48 EUR) per transactie
dossiereigen kosten afhankelijk van het dossier
archivering van het dossier 40,00 EUR (48,40 EUR) per dossier