• Collaboratieve onderhandelingen

Op 02 juli 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad de “Wet van 18 juni 2018 houdende (…) bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing”.

De wet wijzigt verschillende bepalingen inzake bemiddeling om het gebruik ervan aan te moedigen.

De Wet creëert tevens een nieuwe vorm van alternatieve geschillenoplossing: de collaboratieve onderhandelingen.

Dit is een onderhandelingsvorm die komt overgewaaid vanuit de USA en die specifiek wordt voorbehouden aan speciaal daartoe opgeleide advocaten, zogenaamde “collaboratieve advocaten”.

Eigen aan de collaboratieve advocaat is dat hij samen met de collaboratieve advocaat van de andere partij zal zoeken naar oplossingen waarin elke partij zich kan vinden, om aldus tot een gezamenlijk gedragen akkoord te komen.

Advocaten die wensen op te treden als collaboratieve advocaten zullen hiervoor een speciale opleiding dienen te volgen.

Belangrijk is dat het optreden van een collaboratieve advocaat strikt beperkt is tot het doel van de collaboratieve onderhandelingen.   Indien de collaboratieve onderhandeling eindigt zonder akkoord, dient de collaboratieve advocaat zich terug te trekken en kan hij niet meer optreden in een gerechtelijke procedure die betrekking heeft op het voorwerp van de collaboratieve onderhandeling.

De nieuwe wet treedt, wat betreft de collaboratieve onderhandelingen, in werking op 01.01.2019.

 

 

 

 

 

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws