Anne Ryssaert

N7I38rox

Advocaat-stagiair aan de Balie van GENT sinds 15 maart 2017
E-mail anne@advocaat-bemiddelaar.gent

Opleiding

Anne RYSSAERT behaalde aan de universiteit van Gent als werkstudent in 2003 eerst het diploma van licentiaat in de Kunstwetenschappen, en in 2016 het diploma van Master of Laws, met een masterproef over fraus legis en fiscale antimisbruikbepalingen bij de toepassing van dubbelbelastingverdragen in België en Nederland :

http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/304/292/RUG01-002304292_2016_0001_AC.pdf.

Tussen 2014 en 2017 werkte zij als allround juriste, met nadruk op insolventierecht, huurrecht, vennootschaps- en handelsrecht, en fiscaliteit/fiscaal strafrecht.  Sedert maart 2017 is zij verbonden als advocaat-stagiair aan Advocatenkantoor Kris Wellekens.

Voorkeurmateries

Insolventierecht, huurrecht, vennootschaps- en handelsrecht, fiscaliteit/fiscaal strafrecht.

Als advocaat-stagiair heb ik ook een grote interesse in: huwelijksvermogensrecht, vereffening-verdeling na echtscheiding, familierecht, burgerlijke aansprakelijkheid, erfrecht, en strafrecht.

Talenkennis

Nederlands, Engels en Frans.

Wettelijke bepalingen

Mr. Anne RYSSAERT oefent het beroep uit als advocaat-stagiair, met kantoor te 9000 GENT, Sportstraat 320, en als ondernemings- en BTW-nummer 0888.029.951.

De beroepsaansprakelijkheid van elke advocaat is, via een collectieve polis, afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies, verzekerd bij NV AMLIN EUROPE als hoofdverzekeraar (en medeverzekeraars Zurich en KBC), met maatschappelijke zetel  gevestigd te NEDERLAND, AMSTELVEEN, handelsregister nr. 33055009, met bijkantoor in België onder ondernemingsnummer 0416.056.358 toegelaten onder de code nr. 0745, onder polisnummer LXX034899.   Makelaar: Vanbreda, Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 297, 2140 ANTWERPEN, telefoon (03) 217 55 72 – fax (03) 236 16 80.  De waarborg van deze overeenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in BELGIË gevestigd kantoor. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of CANADA, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of CANADA.

Als advocaat-stagiair ingeschreven op de lijst van stagiairs bij de balie van GENT, is men onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die in het Nederlands geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de balie te GENT die op verzoek kunnen worden bezorgd.

Elk advocaat is onderhevig aan een buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Arbitrageregels ereloonbetwistingen van balie GENT van 17 februari 2009 en de Codex van balie Gent van 1 februari 2009.  Meer informatie kan u terugvinden op www.balie-gent.be – erelonen (in het Nederlands).