Kris WELLEKENS

Geboren te GENT op 12 juni 1977
Advocaat aan de Balie van GENT
sinds 1 oktober 2000

E-mail kris@advocaat-bemiddelaar.gent

Opleiding

Kris Wellekens studeerde Latijn-Wiskunde aan het Atheneum van AALST. Hij behaalde in 2000 met onderscheiding het diploma van licentiaat in de Rechten aan de UGENT.
Kris Wellekens behaalde in juli 2008 het post-universitaire getuigschrift Bemiddeling in Familiezaken aan de UGENT en is sinds 2009 erkend bemiddelaar in familiezaken.

Sedert maart 2020 is Kris Wellekens door de Orde van Vlaamse Balies erkend als collaboratief advocaat.

Van 2001 tot 2011 was hij als advocaat verbonden aan het advocatenkantoor BALCAEN-HEYMANS.  Van 2012 tot juli 2016 was hij oprichter en vennoot van ADVOPLUS Advocaten.  Sedert juli 2016 is hij werkzaam als oprichter/vennoot van het Advocatenkantoor Kris Wellekens

Professionele nevenactiviteiten

Kris Wellekens is mede-auteur van DIVIDE, een online berekeningsmodule voor de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap na echtscheiding, uitgegeven door KLUWER.

Hij publiceerde in 2008 de noot “De Nieuwe wet op de echtscheiding: het overgangsrecht.” in het Tijdschrift voor Gentse Rechtspraak (T.G.R. 2008, 97-98).

Voorkeurmateries

Huwelijksvermogensrecht, vereffening-verdeling na echtscheiding, familierecht,  erfrecht, huurrecht.

Talenkennis

Nederlands en Engels.

Wettelijke bepalingen

Mr. Kris Wellekens oefent het beroep uit als vennoot van de BV ADVOCATENKANTOOR KRIS WELLEKENS, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006. De zetel van het kantoor is gevestigd te 9000 GENT, Sportstraat 320. Het kantoor heeft als ondernemings- en BTW-nummer 0656.850.049

De beroepsaansprakelijkheid van elke advocaat is, via een collectieve polis, afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies, verzekerd bij NV AMLIN EUROPE als hoofdverzekeraar (en medeverzekeraars Zurich en KBC), met maatschappelijke zetel gevestigd te NEDERLAND, AMSTELVEEN, handelsregister nr. 33055009, met bijkantoor in België onder ondernemingsnummer 0416.056.358 toegelaten onder de code nr. 0745, onder polisnummer LXX034899. Makelaar: Vanbreda, Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 297, 2140 ANTWERPEN, telefoon (03) 217 55 72 – fax (03) 236 16 80. De waarborg van deze overeenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in BELGIË gevestigd kantoor. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of CANADA, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of CANADA.

Als advocaat ingeschreven aan de balie van GENT, is elk van de advocaten onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die in het Nederlands geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de balie te GENT die op verzoek kunnen worden bezorgd.

Elk van de advocaten is onderhevig aan een buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Arbitrageregels ereloonbetwistingen van balie GENT van 17 februari 2009 en de Codex van balie Gent van 1 februari 2009. Meer informatie kan u terugvinden op www.balie-gent.be – erelonen (in het Nederlands).