Erelonen

Naargelang de zaak wordt een basisuurloontarief tussen 150,00 EUR (excl. BTW) – 181,50 EUR (incl. BTW)  en 200,00 EUR (excl. BTW) – 242,00 EUR (incl. BTW) gehanteerd.   Het gehanteerde basisuurloontarief wordt bij de eerste consultatie afgesproken.