Van een strijdmodel naar een consensusmodel

Van een strijdmodel naar een consensusmodel: de nieuwe werking en aanpak bij scheidingen door de familierechtbank te Gent. De Gentse familierechtbank en de balie van Gent ondertekenden een protocol waarin zij zich vanaf 01.09.2022 engageren tot een andere aanpak van (echt)scheidingen. Zij willen af van een strijdmodel. Men wil evolueren naar een model waarbij overeenstemming… Lees verder Van een strijdmodel naar een consensusmodel

Onderhoudsgeldcalculator ontwikkeld in de schoot van de familierechtbank : ‘methode Hobin’

Methode Hobin – rekentool Op initiatief van de Voorzitter van het Hof van Beroep te Antwerpen, Rob Hobin, werd een onderhoudsgeldcalculator uitgewerkt die als doel heeft op een uniforme, toegankelijke en transparante wijze een indicatie te geven van de hoegrootheid van onderhoudsbijdragen voor kinderen in verscheidene situaties. Als gespecialiseerd kantoor in familierecht werkten wij mee aan de… Lees verder Onderhoudsgeldcalculator ontwikkeld in de schoot van de familierechtbank : ‘methode Hobin’

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws

De kosten van de kinderen: wie moet nu eigenlijk wat betalen?

Sinds de wet van 19 maart 2010 wordt er door de wet een tweedeling gemaakt tussen gewone kosten (“De gewone kosten zijn alle gebruikelijke kosten met betrekking tot het dagelijks onderhoud van het kind”) en buitengewone kosten (“de uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijke budget… Lees verder De kosten van de kinderen: wie moet nu eigenlijk wat betalen?

Collaboratief advocaat

Collaboratieve advocaten Alle advocaten bij Advocaat-Bemiddelaar.Gent zijn erkende collaboratieve advocaten. Zij werden door de Orde van Vlaamse Balies erkend als collaboratief advocaat. Op 02 juli 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad de “Wet van 18 juni 2018 houdende (…) bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing”. De Wet creëerde een… Lees verder Collaboratief advocaat

Verblijfsregelingen in tijden van corona

De wereld draait sinds een aantal weken wat anders dan we gewend zijn en dat zorgt bij heel veel mensen en in erg veel sectoren voor bezorgdheden en onzekerheden, niet in het minste in onze juridische sector.We worden geconfronteerd met tal van nieuwe corona-overheidsmaatregelen waarvan het niet altijd duidelijk is in welke mate ze verenigbaar… Lees verder Verblijfsregelingen in tijden van corona

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws

Erfenissimulator

Wikifin.be, de informatiesite van de overheid over financiële zaken, heeft een erfenissimulator online gezet.  Daarmee kan u nagaan hoe een nalatenschap zal verdeeld worden na overlijden en hoeveel successierechten erop betaald moeten worden. Maar let op:  de erfenissimulator geeft enkel weer hoe een nalatenschap zou verdeeld worden als er geen testament is of geen schenkingen tijdens het leven… Lees verder Erfenissimulator

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws

Verlaging miserietaks (verdelingsrecht): van 2,5% naar 1%, maar niet voor iedereen

In vorige berichten werd reeds aangekondigd dat de miserietaks (of het verdelingsrecht) zou worden verlaagd van 2,5% naar 1% én dat deze nieuwe regeling zou ingaan vanaf 01.01.2015 (uiteindelijk wordt dit 31.12.2014).  Met het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 wordt deze aankondiging concreet gemaakt. De aangekondigde tariefverlaging geldt evenwel niet voor… Lees verder Verlaging miserietaks (verdelingsrecht): van 2,5% naar 1%, maar niet voor iedereen

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws

Verlaging miserietaks vanaf 01.01.2015

In een vorig bericht werd reeds aangekondigd dat het tarief bij verdeling of afstand van onverdeelde delen bij echtscheiding of bij beëindiging van wettelijke samenwoning, de zogenaamde Miserietaks, zal worden teruggebracht van 2,5% naar 1%. Ondertussen werd door het kabinet bevestigd dat deze aangekondigde verlaging in werking zal treden op 1 januari 2015.  Evenwel zal… Lees verder Verlaging miserietaks vanaf 01.01.2015

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws

• Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving of verwerping van een nalatenschap ten overstaan van de notaris van uw keuze

Vanaf 29 mei 2014 kunt u bij de notaris een verklaring van aanvaarding van een nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving afleggen of een nalatenschap verwerpen. Een overledene laat een bepaald vermogen na. Dit bestaat zowel uit een actief (goederen, rekeningen, aandelen…) als een passief (schulden). Het actief en het passief vormen samen de nalatenschap. De… Lees verder • Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving of verwerping van een nalatenschap ten overstaan van de notaris van uw keuze

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws