Van een strijdmodel naar een consensusmodel

Van een strijdmodel naar een consensusmodel:
de nieuwe werking en aanpak bij scheidingen door de familierechtbank te Gent.

De Gentse familierechtbank en de balie van Gent ondertekenden een protocol waarin zij zich vanaf 01.09.2022 engageren tot een andere aanpak van (echt)scheidingen.

Zij willen af van een strijdmodel. Men wil evolueren naar een model waarbij overeenstemming wordt nagestreefd én waarbij de ouders actief participeren aan het zoeken naar oplossingen voor hun meningsverschillen.

Van strijdmodel naar een consensusmodel: hoe gaat dit in z’n werk?

Vanaf 1 september 2022 nemen de familierechters op de eerste zitting van elke nieuwe zaak meer tijd. Voor elke zaak reserveert men 45 minuten om scheidende ouders te horen en hen te bevragen.

De rechters  proberen tijdens interactieve zittingen eerst na te gaan of er oplossingen of gedeeltelijke oplossingen mogelijk zijn. Lukt dat niet, dan zal men vervolgens mensen stimuleren om gebruik te maken van alternatieve oplossingsmethoden waaronder bemiddeling, therapie, ouderschaps-begeleiding, …   Als het niet anders kan, zal de rechter de zaak verzenden naar een “klassieke” zitting waar na het uitwisselen van conclusies en de pleidooien uiteindelijk een vonnis zal volgen.

Op weg naar een meer oplossingsgericht besluitvormingsproces

Advocaat-Bemiddelaar.Gent stelt het huidige model van de Gentse familierechtbank al jarenlang voorop: bemiddelingsgericht werken, ook binnen een gerechtelijke context.

De klemtoon ligt hierbij op de toekomst, de belangen van de kinderen, het zoeken naar gemeenschappelijke belangen.  Het focust op het aanpakken van communicatieproblemen en wil ouders daadwerkelijk betrekken bij het zoeken naar een gezamenlijk gedragen oplossing.

Ouders dienen daarom ook nog altijd persoonlijk te verschijnen voor de rechter. Hun raadsman kan hen hierbij bijstaan. Door hun verplichte aanwezigheid op deze zitting worden zij geresponsabiliseerd om in de eerste plaats te luisteren naar elkaar. De rechtsgang wordt zo via dit consensusmodel sterk beïnvloed door de filosofie en de methodiek van bemiddeling.  

Multidisciplinaire commissie

Er is een multidisciplinaire commissie opgericht om deze aanpak te ondersteunen en te evalueren. Daarin zitten rechters, advocaten, mensen uit de sociale sector, bemiddelaars, … 

Mr. Kris WELLEKENS maakt ook deel uit van deze commissie.

Hoe kunnen wij u als advocaat-bemiddelaars helpen?

Dient u te verschijnen voor de familierechtbank te Gent?  U kunt altijd een beroep doen op één van onze advocaten om er u bij te staan.

Contacteer ons hier.