Erelonen en kosten

Erelonen en kosten

Een goede samenwerking is steeds gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Daarom vinden wij het belangrijk dat u op voorhand volledig bent ingelicht over de gehanteerde tarieven.

Het is echter niet steeds mogelijk om op voorhand precies in te schatten hoeveel een bepaalde opdracht u zal kosten, omdat het verloop van een procedure beïnvloed wordt door tal van factoren: bijvoorbeeld of een geschil minnelijk kan worden beëindigd na één gesprek of een procedure dient te worden gevoerd (al dan niet met aantekenen van hoger beroep).

Naargelang de zaak wordt een basisuurloontarief tussen 165,00 EUR (excl BTW, hetzij 199,65 EUR incl BTW) –  en 200,00 EUR (excl BTW, hetzij 242,00 EUR incl BTW) gehanteerd.   Het gehanteerde basisuurloontarief wordt bij de eerste consultatie afgesproken. Naast deze prestaties, worden er kosten gemaakt in de behandeling van uw dossiers. Een gedetailleerd overzicht van de kosten en wijze van aanrekening, vindt u hier.

Net omdat het zo belangrijk is dat u te allen tijde zicht behoudt op de kostprijs, houden wij u regelmatig op de hoogte door middel van een (tussentijdse) staat van kosten en ereloon. Dit gebeurt steeds wanneer een provisienota wordt gevraagd. Zo blijft u steeds op de hoogte van de kostprijs van uw dossier. Om de betaling van de definitieve kosten- en ereloonstaat te vereenvoudigen, worden aan u voorschotten of provisies gevraagd.

De kosten- en ereloonstaten en de provisienota’s zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Vanaf de vervaldag wordt per begonnen maand een intrest van 1% aangerekend alsook een forfaitair schadebeding van 10 % met een minimum van 250,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR. Protest kan slechts tijdig geschieden binnen de 14 dagen na ontvangst van de kosten- en ereloonstaten en de provisienota’s en is slechts geldig voor zover schriftelijk gedaan. Behoudens tegenbericht van de cliënt binnen de 14 dagen na aanvang van het dossier, wordt elektronische facturatie geacht door de cliënt te zijn aanvaard.

*Op de prestaties die worden geleverd in het kader van een bemiddeling is geen BTW verschuldigd.