De methode Hobin, een nieuwe rekentool ontwikkeld door familierechters

Methode Hobin – rekentool

Op initiatief van de Voorzitter van het Hof van Beroep te Antwerpen, Rob Hobin, werd een onderhoudsgeldcalculator uitgewerkt die als doel heeft op een uniforme, toegankelijke en transparante wijze een indicatie te geven van de hoegrootheid van onderhoudsbijdragen voor kinderen in verscheidene situaties.

Als gespecialiseerd kantoor in familierecht werkten wij mee aan de uitbreiding van deze onderhoudsgeldcalculator en volgen wij de verdere ontwikkeling van deze rekenmodule nauwgezet op.

Deze rekenmodule geeft net als anderen rekentools, zoals de methode Renard, Gezinsbond of Pareto een indicatie en geen garanties.  Dat betekent dat het resultaat niet noodzakelijk gevolgd moet worden door een rechter. 

Screenshot uit de rekenmodule.

Graag gidsen wij u door de rekenmodule, die u hier kan downloaden.

U start de berekening op tabblad nummer twee, waar u verzocht wordt om de rode velden in te vullen:

 • Het aantal gemeenschappelijke kinderen waarvoor de onderhoudsbijdrage berekend wordt;
 • De leeftijd van deze kinderen;
 • Het netto verdienvermogen van de ouders (OP= onderhoudsplichtige / OG= onderhoudsgerechtigde);
 • De vaste kosten, welke kunnen worden begroot op een forfait gelijk aan het voor een alleenstaande of de helft daarvan voor een samenwonende;
 • De geleverde bijdrage door de OP op basis van de verblijfsregeling in de verblijfsgebonden kosten (af te leiden uit de tabel rechts eventueel indien nodig in combinatie met het vijfde tabblad);
 • De geleverde bijdrage door de OP op basis van de verblijfsregeling in de gewone verblijfsoverstijgende kosten (af te leiden uit de tabel rechts);
 • De hoegrootheid van de kinderbijslag/het groeipakket;

U kan vervolgens aflezen hoeveel de onderhoudsbijdrage per kind bedraagt in de veronderstelling dat de onderhoudsgerechtigde ouder (OG)):

 • De kinderbijslag ontvangt;
 • De verblijfsgebonden kosten draagt wanneer het kind/ de kinderen bij hem of haar verblijven;

Bv. kosten van opvoeding en verzorging zoals voedsel en verzorgingsproducten alsook de kosten verbonden aan een reis die zij met een ouder maken (vb. skikledij), aankoop van een fiets,…

 • De gewone verblijfsoverstijgende kosten draagt wanneer het kind/ de kinderen bij hem of haar verblijven;

  Bv. kledij, kosten voor communicatie en vervoer, kapper, schoolrekeningen, gewone huisartsbezoeken, apothekerskosten,…

 • De buitengewone kosten, zoals wettelijk bepaald in het KB van 22 april 2019, apart worden afgerekend volgens de verhouding van de inkomsten van elk van de ouders in de globale inkomsten.

  In vele situaties, zeker in deze waarin een verblijfsregeling vrij gelijkmatig opgaat, is het niet altijd handig dat elke ouder apart instaat voor de gewone verblijfsoverstijgende kosten zoals schoolrekeningen, … (zie hoger) en wensen ouders deze apart af te rekenen, samen met de buitengewone kosten. Partijen kunnen kiezen om deze periodiek af te rekenen met elkaar dan wel om gebruik te maken van een gemeenschappelijke kindrekening die zij uitsluitend voor deze kosten aanwenden ‘genaamd kindrekening’.

In het derde tabblad kan u daarom aflezen hoeveel de onderhoudsbijdrage bedraagt indien alle verblijfsoverstijgende kosten apart worden verrekend. Het betreft dan enkel een bijdrage in de verblijfsgebonden kosten in de veronderstelling dat de onderhoudsgerechtigde ouder de kinderbijslag ontvangt. 

De kans dat u een negatief resultaat heeft, is groot. Immers vaak is de toekenning van de kinderbijslag/het Groeipakket zelf aan één ouder al een té grote compensatie als bijdrage in de buitengewone kosten.

Om deze reden wordt vaak geopteerd om gebruik te maken van een kindrekening. Waarom? Omdat hierbij de mogelijkheid bestaat om het Groeipakket (evenals de teruggaven van de mutualiteit en hospitalisatieverzekeringen, alsook schooltoelages, de studiebeurs en andere sociale toelage of inkomsten ten behoeve van de kinderen) op deze kindrekening te doen toekomen.

In het vierde tabblad kan u dan de bijdragen aflezen die elke ouder dient te storten op de kindrekening, dit om te voldoen in de verblijfsoverstijgende kosten van de kinderen in de hypothese dat de kinderbijslag/het Groeipakket daar wel of niet op wordt gestort.

Wie een niet zo standaard verblijfsregeling hanteert en snel zicht wil krijgen op de percentages die dat verblijf bij elk van de ouders inhoudt, kan het vijfde tabblad dienstig zijn.

Misschien heeft u concrete vragen n.a.v. uw berekening of laat u dit liever aan ons over. Neem gerust met ons contact op. Wij helpen u graag verder.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws