Kindbehartiger

Vertrouwenspersoon/kindbehartiger

WAT?

Wat kan deze vertrouwenspersoon/kindbehartiger betekenen voor het kind?

De kindbehartiger is het eerste persoonlijk en neutraal aanspreekpunt voor het kind.

Deze persoon kan de kinderen informeren en begeleiden bij conflictueuze situaties tussen ouders.

Het kind kan bij deze vertrouwenspersoon terecht en wordt in een aantal sessies begeleid d.m.v. een aantal spelmethodieken bij het achterhalen van of verwoorden van diens wensen en bekommernissen.

De kindbehartiger zal luisteren naar het kind en kan samen met het kind diens mening vertalen naar concrete informatie waarmee aan de slag kan worden gegaan door ouders, de bemiddelaar, de advocaten of de rechter.

WAAROM?

Een scheiding van de ouders is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Als de ouders het niet eens raken over iets wat de kinderen aanbelangt, komen kinderen vaak gewrongen te zitten tussen twee werelden.

Dergelijk loyaliteitsconflict kan er soms voor zorgen dat kinderen moeite hebben om hun wensen/bezorgdheden te verwoorden, dit terwijl het juist belangrijk is dat hun gevoelens en wensen worden meegenomen in beslissingen die hun leven beïnvloeden.

HOE?

Zowel ouders als kinderen vinden het belangrijk dat ook de stem van het kind aan bod komt wanneer er beslissingen moeten genomen worden die hun leven mee zullen vormgeven.

Kinderen zijn geen partij in een gerechtelijke procedure maar de wet voorziet dat de familierechter de kinderen vanaf 12 jaar moet uitnodigen om hen te horen. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen de familierechter ook spreken wanneer het gevraagd wordt en de rechter inschat dat zij over voldoende onderscheidingsvermogen beschikken. 

De kindbehartiger kan het kind hieromtrent informeren, daarop voorbereiden en indien gewenst vergezellen bij het horen bij de rechter.

Op 1 februari 2024 is een pilootproject gestart in de familierechtbank in Gent, waarbij sowieso voor elk kind vanaf de lagere schoolleeftijd een vertrouwenspersoon wordt aangesteld in (echt-) scheidingszaken.

Door de bijstand van een vertrouwenspersoon worden daardoor ook jongere kinderen (onder de 12 jaar) door de rechter gehoord.

Ook wanneer er geen gerechtelijke procedure is opgestart, kan de bijstand van de vertrouwenspersoon een meerwaarde beiden bij familiale conflicten. Zo kan het in het kader van een bemiddeling waardevol zijn om de stem van het kind op een neutrale manier in het debat tussen de ouders te brengen.

WIE?

De vertrouwenspersonen zijn opgeleid om aan de hand van methodieken– al dan niet spelenderwijs – met kinderen vanaf de kleuterleeftijd te communiceren.  Zij zijn ook vertrouwd met de procedure en conflictueuze echtscheidingen.

Advocaat-Bemiddelaar.Gent beschikt over 2 in house kindbehartigers.

Deze kunnen worden aangesteld binnen gerechtelijke procedures maar kunnen eveneens ingezet worden in het kader van bemiddelingen (binnen of buiten het kantoor).