Advocaat

Onze filosofie

Advocaat-Bemiddelaar.Gent kiest voor een persoonlijke aanpak om u kwalitatief, deskundig en efficiënt bij te staan. Wij streven naar een grondige inhoudelijke benadering van uw zaak maar besteden evenzeer aandacht aan de wijze waarop dit gebeurt. De wijze waarop een zaak wordt aangepakt heeft immers een zeer grote invloed heeft op het welbevinden van alle betrokken partijen en daardoor op de uitkomst van uw geschil. Het is dan ook onze prioriteit om samen met u in te zetten op de juiste manier om het door u gewenste resultaat te bereiken.

Het team van advocaten

Onze materies

Personen- en familierecht

 • Huwen en samenwonen
 • Echtscheiding (EOT en EOO)
 • Beëindiging samenwonen
 • Voorlopige maatregelen
 • Ouderlijk gezag
 • Verblijfsregeling
 • Onderhoudsgeld kinderen/echtgeno(o)t(e)
 • Grootoudercontact, …

Afstamming

 • Afstamming moederszijde en afstamming vaderszijde
 • Betwisting vaderschap
 • Erkenning kind
 • Gewone adoptie en volle adoptie
 • Binnenlandse adoptie en buitenlandse adoptie, …

Jeugdrecht

 • Verontrustende opvoedingssituaties
 • Bijstand bij verhoor minderjarigen – misdrijf omschreven feit
 • Pleegzorg, …

Erfrecht

 • Vereffening-verdeling van nalatenschappen
 • Erfeniskwesties
 • Testament & legaten
 • Schenking
 • Vermogens- en successieplanning
 • Preventieve adviesverlening, …

Relatievermogensrecht

 • Vereffening-verdeling na huwelijk en samenwonen
 • Evaluatie actueel stelsel
 • Vermogensplanning
 • Huwelijks- en samenlevingscontracten
 • Preventieve adviesverlening, …

Collaboratieve onderhandelingen

 • Zij kunnen u bijstaan bij collaboratieve onderhandelingen.