Collaboratieve onderhandelingen met collaboratieve advocaten

Collaboratieve advocaten

Alle advocaten bij Advocaat-Bemiddelaar.Gent zijn erkende collaboratieve advocaten. Zij werden door de Orde van Vlaamse Balies erkend als collaboratief advocaat.

Op 02 juli 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad de “Wet van 18 juni 2018 houdende (…) bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing”.

De Wet creëerde een nieuwe vorm van alternatieve geschillenoplossing: de collaboratieve onderhandelingen. Dit is een onderhandelingsvorm die komt overgewaaid vanuit de USA en die specifiek wordt voorbehouden aan speciaal daartoe opgeleide advocaten, zogenaamde “collaboratieve advocaten”.

Eigen aan de collaboratieve advocaat is dat er samen met de collaboratieve advocaat van de andere partij gezocht wordt naar oplossingen waarin elke partij zich kan vinden met het doel om tot een gezamenlijk gedragen akkoord te komen.

Advocaten die wensen op te treden als collaboratieve advocaten dienen hiervoor een speciale opleiding dienen te volgen.

Belangrijk is dat het optreden van een collaboratieve advocaat strikt beperkt is tot het doel van de collaboratieve onderhandelingen.  

Indien de collaboratieve onderhandeling eindigt zonder akkoord, dient de collaboratieve advocaat zich terug te trekken en kan hij niet meer optreden in een gerechtelijke procedure die betrekking heeft op het voorwerp van de collaboratieve onderhandeling.