Wettelijke informatie

Wettelijke bepalingen

Mr. Kris WELLEKENS oefent het beroep uit als vennoot van de BV ADVOCATENKANTOOR KRIS WELLEKENS, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006. De zetel van het kantoor is gevestigd te 9000 GENT, Parklaan 18. Het kantoor heeft als ondernemings- en BTW-nummer 0656.850.049

Mr. Nele VERBERCKMOES is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Gent. Het kantoor van Mr. Verberckmoes is gevestigd te 9000 GENT, Parklaan 18. Mr. Verberckmoes baat haar kantoor in persoonlijke naam uit. Het BTW en ondernemingsnummer van Mr. Verberckmoes is (BE) 0818.504.113.

Mr. Hannah VAN DER SCHUEREN is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Gent. Het kantoor van Mr. VAN DER SCHUEREN is gevestigd te 9000 GENT, Parklaan 18. Mr. VAN DER SCHUEREN baat haar kantoor in persoonlijke naam uit. Het BTW- & ondernemingsnummer van Mr. VAN DER SCHUEREN is (BE) 0849.993.380.

Mr. Astrid VANDEWALLE is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Gent. Het kantoor van Mr. VANDEWALLE is gevestigd te 9000 GENT, Parklaan 18. Mr. VANDEWALLE baat haar kantoor in persoonlijke naam uit. Het BTW- & ondernemingsnummer van Mr. VANDEWALLE is (BE) 0734.616.434.

De beroepsaansprakelijkheid van elke advocaat is, via een collectieve polis, afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies, verzekerd bij NV AMLIN EUROPE als hoofdverzekeraar (en medeverzekeraars Zurich en KBC), met maatschappelijke zetel gevestigd te NEDERLAND, AMSTELVEEN, handelsregister nr. 33055009, met bijkantoor in België onder ondernemingsnummer 0416.056.358 toegelaten onder de code nr. 0745, onder polisnummer LXX034899. Makelaar: Vanbreda, Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 297, 2140 ANTWERPEN, telefoon (03) 217 55 72 – fax (03) 236 16 80. De waarborg van deze overeenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in BELGIË gevestigd kantoor. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of CANADA, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of CANADA.

Als advocaat ingeschreven aan de balie van GENT, is elk van de advocaten onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die in het Nederlands geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de balie te GENT die op verzoek kunnen worden bezorgd.

Elk van de advocaten is onderhevig aan een buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Arbitrageregels ereloonbetwistingen van balie GENT van 17 februari 2009 en de Codex van balie Gent van 1 februari 2009. Meer informatie kan u terugvinden op www.balie-gent.be – erelonen (in het Nederlands).

In het geval van professionele fouten is elke aansprakelijkheid van de advocaten per schadegeval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald. Bij betwistingen van kosten- en ereloonstaten zijn de Belgische rechtbanken bevoegd van de plaats waar het kantoor gelegen is (GENT) en is Belgisch recht van toepassing.