De methode Hobin, dé rekentool voor alimentatie van kinderen

Methode Hobin – rekentool alimentatie

Op 01.04.2023 lanceerde Advocaat-Bemiddelaar.Gent een vernieuwde versie van de Rekentool Hobin om onderhoudsbijdragen voor kinderen te berekenen.

Deze vernieuwde versie biedt extra mogelijkheden, zoals het gebruik van een kindrekening en de berekening van de onderhoudsbijdrage per kind.

Trots kunnen wij melden dat deze door ons ontwikkelde versie na goedkeuring zal worden verspreid onder de familierechters en advocaten.

De laatste update (25.09.2023) bevat tevens een nieuwe IGAK-tabel.

Graag gidsen wij u door de rekenmodule. U kunt deze hier gratis downloaden.

Vooreerst start u de berekening op tabblad één “Input parameters”. U wordt er daar verzocht om de volgende rode velden in te vullen:

 • Het aantal gemeenschappelijke kinderen waarvoor de onderhoudsbijdrage berekend wordt.
 • De leeftijd van deze kinderen.
 • Het netto verdienvermogen van de ouders.
 • De ontvangen sociale toeslag bij het Groeipakket.
 • De vaste kosten: deze zijn begrootbaar op een forfait. Voor een alleenstaande is dit gelijk aan het leefloon voor een alleenstaande. Voor iemand die kostendelend samenwoont, bedraagt dit de helft daarvan.
 • De geleverde bijdrage in natura door de beide ouders in de verblijfsgebonden kosten. De berekening van dit percentage gebeurt op basis van de verblijfsregeling (af te leiden uit de tabel rechts ‘verblijfsgebonden kosten’ of zelf te berekenen in het vijfde tabblad).
 • De geleverde bijdrage door de ouders in de gewone verblijfsoverstijgende kosten op basis van de verblijfsregeling (af te leiden uit de tabel rechts uit de tabel rechts ‘verblijfsoverstijgende kosten’).
 • De hoegrootheid van de kinderbijslag/het groeipakket ontvangen door de ene of de andere ouder of op de kindrekening gestort.

U kan vervolgens op tabblad tweeHobin Classic” aflezen hoeveel de onderhoudsbijdrage per kind bedraagt:

 • Vooreerst ziet u wat de bijdrage bedraagt in én de verblijfsgebonden én de verblijfsoverstijgende kosten (zie  punt 1).
 • Vervolgens ziet u beschreven hoeveel een onderhoudsbijdrage bedraagt enkel ter dekking van de verblijfsgebonden kosten (zie punt 2). U vindt verder op deze pagina ook terug hoeveel elke ouder dient bij te dragen in deze kosten.
 • De verrekening van de buitengewone kosten gebeurt niet in deze tool/calculator. Deze zijn steeds apart af te rekenen.

Wat zijn precies verblijfsgebonden kosten, verblijfsoverstijgende kosten en buitengewone kosten?  Lees er meer over op deze pagina.

Op het tabblad drie “Uitgebreid verblijfsgebonden + verblijfsoverstijgend” kan u ook extra informatie ophalen over de berekening van de onderhoudsbijdrage als bijdrage in én de verblijfsgebonden én de verblijfsoverstijgende kosten. U vindt er meer bepaald de berekening per kind en de proef.

Tot slot, kan u op tabblad vierUitgebreid enkel verblijfsgebonden” extra informatie vinden over de berekening van de onderhoudsbijdrage als bijdrage in enkel de verblijfsgebonden kosten. U vindt er meer bepaald de berekening per kind en de proef.

Heeft u concrete vragen naar aanleiding van uw berekening of laat u dit liever aan ons over?

Neem gerust met ons contact op.

Wij helpen u graag verder.