Hoorrecht bij kinderen

Hoorrecht bij kinderen Hoorrecht bij kinderen. Wat is dat precies? Minderjarigen hebben het recht om gehoord worden door de familierechter wanneer het gaat over ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en persoonlijk contact. Belangrijk is dat het hier gaat om een recht en niet om een verplichting. Een kind mag dus weigeren om gehoord te worden. De… Lees verder Hoorrecht bij kinderen

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws

Echtscheiding – Q&A

Veelgestelde vragen en antwoorden over echtscheiding Wij krijgen dagelijks veel vragen over echtscheidingen en alles wat hiermee te maken heeft. Daarom besloten wij om de meest gestelde vragen voor u, samen met antwoorden hierop, op een rij te zetten. Hopelijk wordt uw vraag hiermee ook beantwoord. Mocht dat niet het geval zijn of hebt u… Lees verder Echtscheiding – Q&A

De nieuwe werkwijze van de familierechtbank te Gent is een schot in de roos

Het werkt. Dat zie je zelfs na 5 maanden. De nieuwe werkwijze en aanpak van de familierechtbank te Gent is een schot in de roos.  Minder tijd en ruimte voor soms harde verwensingen en polariserende standpunten. In de plaats kwamen zinvolle en constructieve gesprekken over de onderliggende bezorgdheden en wensen.  Wij juichen uit volle borst deze omwenteling… Lees verder De nieuwe werkwijze van de familierechtbank te Gent is een schot in de roos

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws

Vermindering onroerende voorheffing: nu voor beide ouders

Vermindering van onroerende voorheffing wordt vanaf aanslagjaar 2023 proportioneel verdeeld onder de beide ouders. Tot en met het aanslagjaar 2022 kon enkel de ouder bij wie de kinderen waren gedomicilieerd, genieten van de vermindering van de onroerende voorheffing. Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 23 juni 2022 geoordeeld dat dit een discriminatie betekende… Lees verder Vermindering onroerende voorheffing: nu voor beide ouders

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws

Van een strijdmodel naar een consensusmodel

Van een strijdmodel naar een consensusmodel: de nieuwe werking en aanpak bij scheidingen door de familierechtbank te Gent. De Gentse familierechtbank en de balie van Gent ondertekenden een protocol waarin zij zich vanaf 01.09.2022 engageren tot een andere aanpak van (echt)scheidingen. Zij willen af van een strijdmodel. Men wil evolueren naar een model waarbij overeenstemming… Lees verder Van een strijdmodel naar een consensusmodel

De methode Hobin, dé rekentool voor alimentatie van kinderen

Methode Hobin – rekentool alimentatie Op 01.04.2023 lanceerde Advocaat-Bemiddelaar.Gent een vernieuwde versie van de Rekentool Hobin om onderhoudsbijdragen voor kinderen te berekenen. Deze vernieuwde versie biedt extra mogelijkheden, zoals het gebruik van een kindrekening en de berekening van de onderhoudsbijdrage per kind. Trots kunnen wij melden dat deze door ons ontwikkelde versie na goedkeuring zal… Lees verder De methode Hobin, dé rekentool voor alimentatie van kinderen

De kosten van kinderen: wie moet nu eigenlijk wat betalen?

Sinds de wet van 19 maart 2010 wordt er door de wet een tweedeling gemaakt tussen gewone kosten (“De gewone kosten zijn alle gebruikelijke kosten met betrekking tot het dagelijks onderhoud van het kind”) en buitengewone kosten (“de uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijke budget… Lees verder De kosten van kinderen: wie moet nu eigenlijk wat betalen?

Collaboratieve onderhandelingen met collaboratieve advocaten

Collaboratieve advocaten Alle advocaten bij Advocaat-Bemiddelaar.Gent zijn erkende collaboratieve advocaten. Zij werden door de Orde van Vlaamse Balies erkend als collaboratief advocaat. Op 02 juli 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad de “Wet van 18 juni 2018 houdende (…) bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing”. De Wet creëerde een… Lees verder Collaboratieve onderhandelingen met collaboratieve advocaten

Verblijfsregeling in tijden van corona

De wereld draait sinds een aantal weken wat anders dan we gewend zijn en dat zorgt bij heel veel mensen en in erg veel sectoren voor bezorgdheden en onzekerheden, niet in het minste in onze juridische sector.We worden geconfronteerd met tal van nieuwe corona-overheidsmaatregelen waarvan het niet altijd duidelijk is in welke mate ze verenigbaar… Lees verder Verblijfsregeling in tijden van corona

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws

Erfenissimulator

Wikifin.be, de informatiesite van de overheid over financiële zaken, heeft een erfenissimulator online gezet.  Daarmee kan u nagaan hoe een nalatenschap zal verdeeld worden na overlijden en hoeveel successierechten erop betaald moeten worden. Maar let op:  de erfenissimulator geeft enkel weer hoe een nalatenschap zou verdeeld worden als er geen testament is of geen schenkingen tijdens het leven… Lees verder Erfenissimulator

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws