Algemeen

Personenrecht, familierecht en erfrecht

 • procedures dringende en voorlopige maatregelen bij de Familierechtbank
 • echtscheidingsprocedures met bijhorende procedure voorlopige maatregelen bij de Familierechtbank
 • vermogensrechtelijke aspecten van familiale of echtelijke betwistingen, waaronder preventieve adviesverlening inzake familiaal vermogensbeheer en huwelijksvermogensrecht
 • bemiddeling in familiezaken
 • ouderlijk gezag, alimentatie, omgangsrecht
 • afstamming en adoptie
 • erfrechtelijke geschillen en testamenten
 • bemiddeling

Jeugdrecht

 • bijstand aan minderjarigen of hun (pleeg)ouder(s) voor het OCJ (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg), het VK (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) of de Jeugdrechtbank wanneer er sprake is van een verontrustende opvoedingssituatie
 • bijstand aan minderjarigen of hun ouder(s) voor de Jeugdrechtbank of gebeurlijk de strafrechtbank wanneer de minderjarige een misdrijf gepleegd heeft

Vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht

 • koop en verkoop van onroerende goederen
 • huurgeschillen (private huur)
 • aannemings- en architectencontracten
 • bouwgeschillen (adviesverlening, gerechtelijke procedures, minnelijke en gerechtelijke expertises)
 • mede-eigendom en appartementsrecht

 Aansprakelijkheidsrecht

 • onrechtmatige daad
 • aansprakelijkheid in verkeerszaken

 Verkeersrecht, overeenkomstenrecht

 • verkeersovertredingen en verkeersongevallen
 • contracten en verbintenissen

In samenwerking met Advocatenkantoor De Jonghe

Strafrecht

 • verdediging van slachtoffers van een misdrijf met het oog op het bekomen van een schadevergoeding voor de politierechtbank en de Correctionele Rechtbank
 • bijstand bij een politieverhoor/verhoor voor de Onderzoeksrechter
 • de strafrechtelijke verdediging van inverdenkinggestelden tijdens de voorlopige hechtenis (Raadkamer en Kamer van Inbeschuldigingstelling)
 • herstelbemiddelingsprocedures
 • de strafrechtelijke verdediging van beklaagden voor de Correctionele Rechtbank
 • tuchtprocedures in de gevangenis
 • bijstand aan definitief veroordeelden voor de Strafuitvoeringsrechtbanken
 • bijstand aan geïnterneerden voor de Commissie ter Bescherming van de Maatschappij
 • bijstand aan minderjarigen of hun ouder(s) voor de Jeugdrechtbank of gebeurlijk de strafrechtbank wanneer de minderjarige een misdrijf gepleegd heeft

Voor andere niet-kantooreigen gespecialiseerde materies onderhoudt het kantoor een nauwe samenwerking met kantoren gespecialiseerd in onder meer sociaal en fiscaal recht.